دانلود زیرنویس فیلم تلنگر (Sucker Punch 2011). دختر جوانی که توسط ناپدری توهین آمیزش نهادینه شده است، به عنوان یک استراتژی مقابله ای به یک واقعیت جایگزین عقب نشینی می کند و طرحی را برای کمک به فرار او پیش بینی می کند.

A young girl institutionalized by her abusive stepfather retreats to an alternative reality as a coping strategy and envisions a plan to help her escape.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.