دانلود زیرنویس فیلم مرد عنکبوتی شگفت انگیز (The Amazing Spider-Man 2012). پس از اینکه پیتر پارکر توسط یک عنکبوت تغییر ژنتیکی گاز گرفته می شود، قدرت های تازه یافته و عنکبوت مانندی به دست می آورد و سرمایه گذاری می کند تا شهر را از ماچین های یک دشمن خزندگان مرموز نجات دهد.‏The Amazing Spider-Man

After Peter Parker is bitten by a genetically altered spider, he gains newfound, spider-like powers and ventures out to save the city from the machinations of a mysterious reptilian foe

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.