دانلود زیرنویس فیلم عصر یخبندان (The Ice Age Adventures of Buck Wild 2022). ‏برادران پوزوم تصادف و ادی برای پیدا کردن جایی از خود راه افتادند، اما خود را در دنیای گمشده به دام انداختند. آنها توسط ویزل باک وایلد نجات, و با هم در یک ماموریت برای نجات جهان از دست رفته از سلطه دایناسور سوار.‏

Possum brothers Crash and Eddie set out to find a place of their own, but find themselves trapped in the Lost World. They are rescued by weasel Buck Wild, and together embark on a mission to save the Lost World from dinosaur domination.