دانلود زیرنویس فیلم مدیوم (The Medium 2021). ‏داستانی هولناک از ارث یک شامن در منطقه ایسان تایلند. چيزي که ميتواند يکي از اعضاي خانواده را در اختيار داشته باشد ممکن است الهه ای باشد که انها ميتوانند باشن‏د.

A horrifying story of a shaman’s inheritance in the Isan region of Thailand. What could be possessing a family member might not be the Goddess they make it out to be.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.