دانلود زیرنویس فیلم مردان ایکس:روز های گذشته،آینده (X-Men: Days of Future Past 2014). ‏مردان ایکس ولورین را در تلاشی ناامیدانه برای تغییر تاریخ و جلوگیری از رویدادی که منجر به عذاب هم برای انسان ها و هم جهش یافته ها می شود، به گذشته می فرستند.

The X-Men send Wolverine to the past in a desperate effort to change history and prevent an event that results in doom for both humans and mutants.

 

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.