دانلود زیرنویس فارسی فیلم هیتمن آمریکایی (American Sicario 2021). یک گانگستر آمریکایی اریک واسکوئز طرح هایی برای تبدیل شدن به سگ برتر در دنیای زیرین مکزیک تنها برای پیدا کردن خود ساخت دشمنان از هر دو کارتل قدرتمند و هم از هم دوستان خودش حتی در حالی که ازدواجش با گلوریا باردار در برابر چشمانش رو به وخامت می ماند.

An American gangster Erik Vasquez schemes to become the top dog in the Mexican underworld only to find himself making enemies out of both powerful cartels and his own allies even as his marriage to the pregnant Gloria deteriorates before his eyes.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.