دانلود زیرنویس فارسی سریال 11.22.63. یک معلم یک پورتال زمانی را کشف می کند که به 21 اکتبر 1960 منتهی می شود و به دنبال تلاش برای جلوگیری از ترور جان اف کندی می شود، که با حضور لی هاروی اسوالد و این واقعیت که او عاشق شده است، پیچیده تر می شود…

A teacher discovers a time portal that leads to October 21st, 1960 and goes on a quest to try and prevent the assassination of John F. Kennedy, which is complicated by the presence of Lee Harvey Oswald and the fact that he’s falling in love with the past itself.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید