دانلود زیرنویس فارسی سریال 1883 (1883). خانواده داتون را در سفری به غرب از طریق دشت های بزرگ به سمت آخرین سنگر آمریکای مستعمره نشده دنبال می کند.

Follows the Dutton family on a journey west through the Great Plains toward the last bastion of uncolonised America.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید