دانلود زیرنویس فارسی سریال دفتر مرگ (2015 Death Note). لایت یاگامی، یک دانشجوی معمولی دانشگاه، یک یادداشت مرگ دریافت می کند که زندگی او را تغییر می دهد. یادداشت مرگ حس منحرف عدالت و نبوغ او را بیدار می کند.

Light Yagami, an ordinary university student, receives a death note which changes his life. The death note awakens his warped sense of justice and genius.