دانلود زیرنویس فارسی سریال انایا (Enaaya). یک دانشجوی کالج با مسائل مربوط به بیگانگی پدر و اشتیاق به موسیقی، خود را در گروه موسیقی دانشگاه می بیند. دوست دختر خواننده اصلی بیزاری فوری به Enaaya می کند و اصطکاک روی صحنه وجود دارد.

A college student with father-estrangement issues and a passion for music finds herself being roped into the college band. The lead singer’s girlfriend takes an instant dislike to Enaaya and there is friction on stage.