دانلود زیرنویس فارسی سریال سه فراری: داستان‌های آرکادیا (3Below: Tales of Arcadia). یک جفت خانواده سلطنتی نوجوان و محافظ آنها از سیاره خود فرار می کنند و سعی می کنند در زمین با هم ترکیب شوند.

A pair of teenage royals and their bodyguard escape from their home planet and try to blend in on Earth.