دانلود زیرنویس فارسی سریال سرود کریسمس (A Christmas Carol). در اقتباس گوتیک استیون نایت از داستان نمادین ارواح چارلز دیکنز، ابنزر اسکروج یک شب تاریک روح را تجربه می کند – گذشته، حال و آینده.

In Steven Knight’s gothic adaptation of Charles Dickens’ iconic ghost story, Ebenezer Scrooge experiences a dark night of the soul – past, present and future.