دانلود زیرنویس فارسی سریال یک اعتراف (A Confession). استیو فولچر، سرپرست کارآگاه، قصد دارد قاتل یک زن گمشده را دستگیر کند، حتی اگر این امر ممکن است به قیمت حرفه و شهرت او تمام شود.

Detective Superintendent Steve Fulcher intends on catching a killer of a missing woman, even if that may cost him his career and reputation.