دانلود زیرنویس فارسی سریال آریا (Aarya). داستان متقاعد کننده خانواده، دوستان، دشمنان و پلیس در صنعت مواد مخدر هند. در حالی که یکی از شریک ها می خواهد بیرون برود، دیگران یک تکه پای بزرگتر می خواهند. در هرج و مرج که به وجود می آید، تشخیص دوست از دشمن دشوار است. آیا آریا می تواند به این مناسبت برسد؟

A compelling story of a family, friends, foes and police in Indian drug industry. While one partner wants to get out, the others want a bigger slice of pie. In the chaos that ensues, its difficult to make out a friend from a foe. Can Aarya rise to the occasion?