دانلود زیرنویس فارسی سریال ابوت ابتدایی (Abbott Elementary). گروهی از معلمان را دنبال می کند که در یکی از بدترین مدارس دولتی کشور گرد هم آمده اند، فقط به این دلیل که آنها عاشق تدریس هستند.

Follows a group of teachers brought together in one of the worst public schools in the country, simply because they love teaching.