دانلود زیرنویس فارسی سریال آفریقا (Africa). آفریقا، وحشی ترین قاره جهان. دیوید آتنبرو ما را به سفری شگفت انگیز در یکی از متنوع ترین مکان های جهان می برد. از صحراها، ساواناها و جنگل ها بازدید می کنیم و با برخی از حیات وحش شگفت انگیز آفریقا آشنا می شویم.

Africa, the world’s wildest continent. David Attenborough takes us on an awe-inspiring journey through one of the most diverse places in the world. We visit deserts, savannas, and jungles and meet up with some of Africa’s amazing wildlife.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید