دانلود زیرنویس فارسی سریال افرو سامورایی (Afro Samurai). در دنیایی عجیب از شمشیرها، اسلحه ها و کیمونوها، تلفن های همراه و اجزای بدن سایبرنتیک – یک سامورایی سیاه پوست، افرو سامورایی، به دنبال انتقام از مردی به نام جاستیس است که پدرش را کشته و همچنین به طور اتفاقی مبارز شماره 1 جهان است. پس از اینکه افرو رتبه جنگنده شماره 2 مورد نیاز برای به چالش کشیدن شماره 1 را به دست آورد، پیاده روی تنهایی خود را برای انتقام آغاز می کند..

In a strange world of swords, guns and kimonos, cell phones and cybernetic body parts – a black samurai, Afro Samurai, seeks revenge from a man named Justice who killed his father and also happens to be the #1 fighter in the world. After Afro earns the rank of #2 fighter needed to challenge the #1, he starts his lonely walk to revenge. He faces bounty hunters, bar thugs and fanatical monks – all of whom seem to have clues to the whereabouts of Justice and all of whom covet the position of #2 for themselves. Also along the way we are introduced to Afro’s chatty companion – the light hearted Ninja Ninja.