دانلود زیرنویس فارسی سریال آلکاتراز (Alcatraz). آلکاتراز در میان دوره‌ها روی زندان آلکاتراز تمرکز می‌کند که در سال 1963 به دلیل شرایط ناامن برای زندانیان و نگهبانان تعطیل شد. فرضیه نمایش این است که هم زندانیان و هم نگهبانان در سال 1963 ناپدید شدند و به طور ناگهانی در سانفرانسیسکوی امروزی ظاهر شدند، جایی که توسط یک سازمان دولتی ردیابی می شوند.

Switching between eras, Alcatraz focuses on the Alcatraz prison, which was shut down in 1963 due to unsafe conditions for its prisoners and guards. The show’s premise is that both the prisoners and the guards disappeared in 1963 and have abruptly reappeared in modern-day San Francisco, where they are being tracked down by a government agency.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید