دانلود زیرنویس فارسی سریال آلیس در سرزمین مرزی (Alice in borderland). آریسو مردی است که پول و شانس زیادی ندارد. او در حال حاضر نیز بیکار است. روزی نور کور کننده ای او را فرا می گیرد که در عواقب آن شهر توکیو همه ساکنانش را به جز آریسو و دو دوست از دست داده است . این یک بازی خطرناک و بالقوه کشنده برای بقا است که اکنون آنها مجبور به شرکت در آن هستند.

Arisu is a man without much money or luck. He is unemployed currently as well. Out of the blue a blinding light engulfs him one day in whose aftermath the city of Tokyo has lost all its inhabitants save Arisu and two friends. This is a dangerous and potentially fatal game of survival now in which they are forced to take part.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید