دانلود زیرنویس فارسی سریال همه موجودات ریز و درشت (All Creatures Great and Small). ماجراهای متعدد یک پرسنل مهربان در یک مطب دامپزشکی کشور در دهه 1930 تا 1940 یورکشایر.

The numerous adventures of a friendly staff at a country veterinarian practice in 1930s to 1940s Yorkshire.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید