دانلود زیرنویس فارسی سریال آلفا (Alphas). پس از مرگ یک شاهد در یک پرونده دادگاه، دکتر لی روزن تیمی از “آلفاها” (انسان های پیشرفته) را رهبری می کند که مهارت های خاصی دارند که آنها را به یک تیم قدرتمند تبدیل می کند. همانطور که روزن آنها را راهنمایی می کند و به تیم آموزش می دهد تا مهارت های قابل توجه آنها را مهار کنند، آنها متوجه می شوند که نیروهای قدرتمندی پشت قتل دادگاه وجود دارد، از جمله یکی از آنها.

Following the death of a witness in a court case, Dr. Lee Rosen leads a team of “Alphas”, (advanced human beings) who have number of special skills that makes them a formidable team. As Rosen mentors them and teaches the team to harness their considerable skills, they begin to realize that there are powerful forces behind the courthouse murder, including one of their own.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید