دانلود زیرنویس فارسی سریال بابای آمریکایی! (American Dad!). استن اسمیت، که برای سیا کار می کند و دائماً در آماده باش برای فعالیت های تروریستی است، برای محافظت از آمریکای محبوب خود در برابر آسیب، افراط خواهد کرد. همان‌طور که کد رنگ هشداردهنده وحشت روی یخچال او، و واکنش مکرر زانویی‌اش از سوراخ‌کردن توستر در هنگام بیرون آمدن نان تست نشان می‌دهد. خانواده اسمیت علاوه بر همسر و فرزندان نوجوان استن، دو عضو نسبتاً غیرمتعارف دارد…