دانلود زیرنویس فارسی سریال انجل بیتز! (Angel Beats!). نوجوانان سرکش در یک دبیرستان زندگی پس از مرگ در نبرد مسلحانه علیه قدرت های ماوراء طبیعی یک دختر بی عاطفه می جنگند.

Rebellious teens fight in armed combat against one dispassionate girl’s supernatural powers in an afterlife high school.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید