دانلود زیرنویس فارسی سریال آیا تو انسانی؟ (Are You Human Too?). نام شین پسری از خانواده ای است که یک شرکت بزرگ را اداره می کند. او پس از یک تصادف غیرمنتظره به کما می رود. مادر او Oh Ro Ra یک مرجع در علم مغز و هوش مصنوعی است. او یک اندروید به نام Nam Shin III ایجاد می کند که شبیه پسرش Nam Shin است. اندروید وانمود می کند که نام شین است و او محافظی به نام کانگ سو بونگ دارد.

Nam Shin is a son from a family who runs a large company. After an unexpected accident, he falls into a coma. His mother Oh Ro Ra is an authority on brain science and artificial intelligence. She creates an android named Nam Shin III which looks like just like her son Nam Shin. The android pretends to be Nam Shin and he has a bodyguard called Kang So Bong.