دانلود زیرنویس فارسی سریال اهریمن: به نیمه تاریک خودت خوش آمدی (Asur: Welcome to your dark side). یک قاتل روانی با فلسفه ای پیچیده که در اساطیر هند ریشه دوانده، در حال رها شدن است. دو افسر پزشکی قانونی از CBI برای دستگیری قاتل سریالی در حال شفا هستند، اما با تغییر سرنوشت، در موقعیتی وحشتناک گرفتار می شوند. چگونه این پایان خواهد یافت؟ آیا چهره واقعی این ASUR آشکار خواهد شد؟

A psychopath killer with a twisted philosophy deep-seated in Indian mythology is on the loose. Two forensic officers from the CBI are close on heals to catch the serial killer but with a twist of fate, they get caught in a dreadful situation. How will this end? Will the real face of this ASUR be revealed?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید