دانلود زیرنویس فارسی سریال غیرمعمولی (Atypical). «آتیپیکال» داستانی است که سم، یک جوان 18 ساله در طیف اوتیسم را دنبال می‌کند که در جستجوی عشق و استقلال است. در حالی که سم در سفر خنده دار و در عین حال احساسی خود برای کشف خود است، بقیه اعضای خانواده او باید با تغییر در زندگی خود دست و پنجه نرم کنند زیرا همه آنها با موضوع اصلی مبارزه می کنند: واقعاً عادی بودن به چه معناست؟

Atypical is a coming-of-age story that follows Sam, an 18-year-old on the autistic spectrum as he searches for love and independence. While Sam is on his funny yet emotional journey of self-discovery, the rest of his family must grapple with change in their own lives as they all struggle with the central theme: what does it really mean to be normal?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید