دانلود زیرنویس فارسی سریال آواتار: آخرین بادافزار (Avatar: The Last Airbender). جهان به چهار ملت اصلی تقسیم می شود: قبایل آب شمالی و جنوبی، پادشاهی زمین، ملت آتش و عشایر هوا. آواتار تعادل بین ملت ها را حفظ می کند، اما با حمله ملت آتش همه چیز تغییر کرد. فقط آواتار، استاد هر چهار عنصر، می تواند آنها را متوقف کند. اما وقتی دنیا به او بیشتر نیاز دارد، ناپدید می شود…

The world is divided into four elemental nations: The Northern and Southern Water Tribes, the Earth Kingdom, the Fire Nation, and the Air Nomads. The Avatar upholds the balance between the nations, but everything changed when the Fire Nation invaded. Only the Avatar, master of all four elements, can stop them. But when the world needs him most, he vanishes. A hundred years later Katara and Sokka discover the new Avatar, an airbender named Aang. Together they must help Aang master the elements and save the world.