دانلود زیرنویس فارسی سریال آورود: محاصره درون (Avrodh: The Siege Within). این یک فیلم هیجانی جنگی بر اساس موضوع ارتش هند و حمله جراحی Uri است.

It is a War Thriller based on the theme of Indian Army and Uri Surgical Strike.