دانلود زیرنویس فارسی سریال بی: آغاز (B: The Beginning). در این سری انیمیشن، دانشمندان امیدوارند “انسان های جدید” صلح جهانی ایجاد کنند، اما آنها توسط یک گروه شیطانی با نقشه های بسیار متفاوت ربوده می شوند.

In this anime series, scientists hope “new humans” will create universal peace, but they’re kidnapped by an evil group with very different plans.