دانلود زیرنویس فارسی سریال ریشه های بانشی (Banshee Origins). تازه از زندان پس از 15 سال، یک دزد اصلی هویت یک کلانتر مرده در Banshee، PA را به عهده می گیرد. پس از ردیابی زنی که او دوست دارد، آنها سعی می کنند از شناسایی پدرش جلوگیری کنند. یک اوباش اوکراینی که می خواهد آنها را به خاطر دوبار عبور از او بکشد.

Fresh out of prison after 15 years, a master thief assumes the identity of a dead sheriff in Banshee, PA. After tracking down the woman he loves they try to avoid detection from her father; a Ukrainian mobster looking to kill them for double crossing him.