دانلود زیرنویس فارسی سریال بربرها (Barbarians). وفاداری های متضاد یک افسر رومی که بین امپراتوری قدرتمندی که او و قوم قبیله اش را بزرگ کرده بود، به یک درگیری تاریخی حماسی منجر می شود.

Torn between the mighty empire that raised him and his own tribal people, a Roman officer’s conflicted allegiances lead to an epic historical clash.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید