دانلود زیرنویس فارسی سریال بتمن بیاند (Batman Beyond). سال 2040 است. بروس وین بازنشسته شد زیرا بتمن و شهر گاتهام بدون نماد امید هستند. با این حال، مانند ققنوس که از خاکستر برمی خیزد، یک بتمن جدید جای بروس را می گیرد: در قالب پسر تازه یافته اش، تری مک گینیس. افسانه زنده است بتمن از میراث وین فراتر می رود و به قلمروی ناشناخته می رود و دشمنان، دوستان و دلایل جدیدی برای این که چرا جهان هنوز به بتمن در آن نیاز دارد پیدا می کند.

The year is 2040; Bruce Wayne has retired as Batman and Gotham City is without a symbol of hope. However, like the Phoenix rising from the ashes, a new Batman will take Bruce’s place: in the form of his newfound errand-boy, Terry McGinnis. The legend lives on. Batman goes beyond the Wayne legacy and into uncharted territory, making new enemies, friends, and reasons for why the world still needs Batman in it.