دانلود زیرنویس فارسی سریال بتل کریک (Battle Creek). دو کارآگاه با دیدگاه‌های متفاوت درباره جهان با هم متحد می‌شوند و با استفاده از بدبینی، نیرنگ و فریب، خیابان‌های Battle Creek را تمیز می‌کنند.

Two detectives with different views on the world team up and using cynicism, guile and deception, they clean up the streets of Battle Creek.