دانلود زیرنویس فارسی سریال چیزهای بهتر (Better Things). یک هنرپیشه سه دخترش را در حالی بزرگ می کند که با فشارهای کار در هالیوود و تک والد بودن کنار می آید.

An actress raises her three daughters while juggling the pressures of working in Hollywood and being a single parent.