دانلود زیرنویس فارسی سریال کتاب های سیاه (Black Books). برنارد بلک کتابفروشی خود را اداره می‌کند، حتی اگر از افرادی که کتاب می‌خرند خوشش نمی‌آید و از داشتن مشتری متنفر است. در کنار مغازه برنارد، فروشگاه هدیه Nifty Gifty است که توسط فران، احتمالا تنها دوست برنارد در جهان اداره می شود. وقتی حسابدار برنارد فرار می کند، برنارد قربانی استرس، مانی را استخدام می کند تا در مغازه اش کمک کند. این منجر به یک سری ماجراهای سورئال در اطراف مغازه می شود.

Bernard Black runs his own bookshop even though he doesn’t much like people who buy books and hates having customers. Next door to Bernard’s shop is the Nifty Gifty gift shop run by Fran, probably Bernard’s only friend in the world. When Bernard’s accountant goes on the run Bernard employs stress victim, Manny to help in his shop. This leads to a series of surreal adventures around the shop.