دانلود زیرنویس فارسی سریال خون زئوس (Blood of Zeus). هرون که در یونان باستان زندگی می کند، میراث واقعی خود را به عنوان پسر زئوس کشف می کند و هدف خود را نجات می دهد: نجات جهان از یک ارتش اهریمنی.

A commoner living in ancient Greece, Heron discovers his true heritage as a son of Zeus, and his purpose: to save the world from a demonic army.