دانلود زیرنویس فارسی سریال بلانت تاک (Blunt Talk). والتر بلانت، گوینده اخبار بریتانیایی، به لس آنجلس می آید تا دنیای تلویزیون کابلی آمریکا را فتح کند. بلانت از طریق پلتفرم یک برنامه مصاحبه شبانه، ماموریت دارد تا حکمت و راهنمایی خود را در مورد نحوه زندگی، فکر و رفتار آمریکایی ها به مردم منتقل کند…

British newscaster Walter Blunt comes to Los Angeles, intent on conquering the world of American cable television. Through the platform of a nightly interview show, Blunt is on a mission to impart his wisdom and guidance on how Americans should live, think, and behave. Unfortunately, Blunt is constantly harassed by interfering network bosses, a dysfunctional news staff, and his numerous ex-wives and children. Blunt must now deal with the fallout from his well-intended but misguided actions, both on and off the air, with only an alcoholic manservant at his side.