دانلود زیرنویس فارسی سریال بی ان ای (BNA). در قرن بیست و یکم، جایی که وجود حیوانات انسان نما که قرن هاست در تاریکی زندگی می کنند، برای جهانیان آشکار شده است. یک روز، میچیرو، که یک دانش آموز عادی دبیرستان بود، ناگهان به یک فرد تانوکی تبدیل می شود. فرار می کند و به شهر Anima پناه می برد، مکانی که برای حیوانات انسان نما ساخته شده است تا بتوانند مانند خودشان زندگی کنند….

In the 21st century, where the existence of humanoid animals that have been living in the darkness for centuries have been revealed to the world. One day, Michiru, who was a normal high-school student, suddenly turns into a tanuki person; running away, she seeks refuge in Anima City, a place set up for humanoid animals to be able to live as themselves. While there, Michiru encounters a wolf person, Shirou Ogami, who goes on to investigate why she became a humanoid animal, and in the process gets mixed up in even stranger events.