دانلود زیرنویس فارسی سریال بوس: مرده یا زنده (Bose: Dead/Alive). مرد افسانه. راز. او ما را در زندگی مجذوب کرد و مدتها پس از “مرگ” خود. این داستان بزرگترین پوشش هند است: نتاجی سابهاش چاندرا بوز و معمای مرگ ادعایی او.

The man. The legend. The mystery. He fascinated us in life, and long after his “death”. This is the story of India’s biggest cover-up: Netaji Subhash Chandra Bose and the mystery of his alleged death.