دانلود زیرنویس فارسی سریال پسر با جهان ملاقات می کند (Boy Meets World). در این مجموعه تلویزیونی ما شاهد “ماجراجویی ها” و مسخره های یک پسر بچه مدرسه ای به نام کوری متیوز و بهترین دوستش شاون هانتر هستیم. در مدرسه، آنها در بین دختران چندان محبوب نیستند و دشمنانی مانند هارلی، جوی و فرانکی دارند. آنها همچنین اغلب با آقای فینی، مدیر بامزه مدرسه، دچار مشکل می شوند.

In this TV series we see the “adventures” and goofs of a young schoolboy named Cory Matthews and his best friend Shawn Hunter. At school, they aren’t very popular with girls, and they have enemies like Harley, Joey, and Frankie. They also get often in trouble with Mr. Feeny, the school’s funny principal.