دانلود زیرنویس فارسی سریال بریکینگ بد (Breaking Bad: Original Minisodes). یک سریال جانبی که بر روی سناریوهای دیگری که در مورد والتر وایت یا کسانی که با والتر وایت در ارتباط هستند تمرکز دارد.

A side series that focuses on the other scenarios revolving on Walter White or those who are connected with Walter White.