دانلود زیرنویس فارسی سریال زندگی کردن در پس سایه ها (Breathe: Into the Shadows). یک پسر 6 ساله توسط یک مرد نقابدار مرموز ربوده می شود که باج غیرمعمولی می خواهد. دکتر آویناش صبهاروال برای نجات دخترش باید یک نفر را بکشد. در همین حال، سفر کبیر ساوانت در محیط متخاصم شعبه جنایت دهلی ادامه دارد…

A 6-year-old is kidnapped by a mysterious masked man, who demands an unusual ransom. To save his daughter, Dr. Avinash Sabharwal must kill someone. Meanwhile, Kabir Sawant’s journey continues in the hostile environment of the Delhi Crime branch. Lies, deceit and mind games begin when Kabir is given charge of the investigation, and meets Avinash. How far will Avinash go to save his daughter?