دانلود زیرنویس فارسی سریال شکسته (Broken). پدر مایکل یک کشیش کاتولیک است که ریاست یک محله شهری شمالی در انگلستان را بر عهده دارد. با وجود اینکه مدرن، مغرور و به طرز اطمینان‌بخشی ناقص است، او باید معتمد، مشاور و اعتراف کننده جماعتی باشد که در تلاش برای آشتی دادن باورهای خود با چالش‌های زندگی روزمره است.

Father Michael is a Catholic priest presiding over a Northern urban parish in England. Although modern, maverick, and reassuringly flawed, he must be confidante, counsellor and confessor to a congregation struggling to reconcile its beliefs with the challenges of daily life.