دانلود زیرنویس فارسی سریال کالیفرنیکیشن (Californication). هنک مودی- نویسنده خودشیفته و متنفر از خود، تلاش می‌کند تا بر موانع نویسنده غلبه کند، در حالی که مصرف گاه به گاه مواد مخدر، اعتیاد به الکل، و اعتیاد جنسی مرزی خود را متعادل می‌کند، در حالی که سعی می‌کند دوباره با دوست دخترش کنار بیاید و دختر نوجوانش را بزرگ کند.

Hank Moody- a self loathing, narcissistic author struggles to overcome writer’s block while balancing his occasional drug use, alcoholism, and borderline sex addiction all the while trying to get back together with his girlfriend and raise his teenage daughter.