دانلود زیرنویس فارسی سریال خلافت (Caliphate). مامور فاطمه یک سرنخ دریافت می کند که یک اقدام تروریستی در سوئد برنامه ریزی شده است. در همان زمان، سول نوجوان چشمان خود را به روی دستیار دانش آموز خود باز کرده است که درها را به سوی دنیای جذاب جدیدی باز می کند.

Agent Fatima gets a tip that a terrorist act is planned in Sweden. At the same time, teenager Sulle has opened her eyes to her student assistant who opens the doors to a new fascinating world.