دانلود زیرنویس فارسی سریال خدایان ماشین: از فرش تا عرش (Car Masters: Rust to Riches). خدمه رنگارنگ در گاراژ گاتهام مجموعه‌ای متنوع از ماشین‌ها و کامیون‌ها را تعمیرات اساسی می‌کنند و تا یک نمایشگاه که می‌توانند با دلارهای کلان بفروشند، معامله می‌کنند.

The colorful crew at Gotham Garage overhauls an eclectic collection of cars and trucks, trading up to a showstopper they can sell for big bucks.