دانلود زیرنویس فارسی سریال نمایش چاپل (Chappelle’s Show). کمدین دیو چاپل میزبان این برنامه کمدی است که بسیاری از تفاوت های نژادی و فرهنگی را تقلید می کند.

Comedian Dave Chappelle hosts this sketch-comedy show that parodies many of the nuances of race and culture.