دانلود زیرنویس فارسی سریال بیمارستان شیکاگو (Chicago Med). یک سواری هیجانی در میان هرج و مرج روزانه انفجاری ترین بیمارستان شهر و تیم شجاعی از پزشکان که آن را با هم نگه می دارند. آنها با موارد جدید منحصر به فرد الهام گرفته از رویدادهای موضعی مقابله خواهند کرد و روابط آتشین را در هیاهوی تپنده نبض اتاق اورژانس ایجاد خواهند کرد.

An emotional thrill ride through the day-to-day chaos of the city’s most explosive hospital and the courageous team of doctors who hold it together. They will tackle unique new cases inspired by topical events, forging fiery relationships in the pulse-pounding pandemonium of the emergency room.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید