دانلود زیرنویس فارسی سریال ماشین تحریر شیکاگو (Chicago Typewriter). نویسندگانی که در دهه 1930 تحت حکومت ژاپن زندگی می کردند، به یک نویسنده پرفروش که در رکود به سر می برد، یک ارواح نویس مرموز، و یک طرفدار فداکار نویسنده پرفروش تبدیل می شوند.

Writers that lived under Japanese rule in the 1930s are reincarnated into a bestselling writer who is in a slump, a mysterious ghostwriter, and a devoted fan of the bestselling writer.