دانلود زیرنویس فارسی سریال کلاناد (Clannad). یک دانش آموز دبیرستانی که کمی به مدرسه یا دیگران اهمیت می دهد، با دختری تنها آشنا می شود که باید یک سال را تکرار کند، در حالی که همه دوستانش دبیرستان را تمام کرده بودند. او تصمیم می گیرد که با او معاشرت کند و به زودی با دانش آموزان دوستانه بیشتری آشنا می شود.

A high school student who cares little about school or others meets a lonely girl who had to repeat a year while all her friends finished high school. He decides to hang out with her and soon meets more friendly students.